Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

GUX Aasiaat søger pædagogisk leder

Skolens pædagogiske leder har fået job som vicerektor i Danmark, og derfor forlader han os til sommer. Nordgrønlands Gymnasium i Aasiaat søger derfor en ny pædagogisk leder.

Som ny pædagogisk leder skal du være en passioneret lærer (gerne med engelsk og/eller dansk som fag), der brænder for gymnasiepædagogik og pædagogisk udvikling. Samtidig skal du have et leder-dna, der kommer til udtryk i smittende initiativrigdom, overblik og vedholdenhed. Endelig skal du have blik for personalepleje og -udvikling.

Som pædagogisk leder indgår du i skolens ledelsesteam, der består af rektor, planlægningsleder og pædagogisk leder.

Helt overordnet er opgaven at stå i spidsen for skolens pædagogiske udvikling. Vi er i gang med forskellige nye initiativer, som skal plejes og udvikles. Du må derfor være både søgende og nysgerrig i forhold til at få vinklet tingene rigtigt i forhold til skolens grønlandske kontekst.

Vi har en række større opgaver, der knytter sig til stillingen:

  • Ledelse af vores pædagogikumuddannelse
  • Udvikling af tværfaglige initiativer
  • Fortsat udvikling af skolens andetsprogspædagogik

Du er endvidere ansvarlig for en række løbende aktiviteter, eksempelvis afvikling af de større skriftlige opgaver, opgaver inden for skolens kvalitetssikringskoncept, MUS for dele af lærergruppen, ligesom du sammen med studievejledningen vil være ansvarlig for udslusningen af elever.

Vi ansætter ofte nyuddannede kandidater, som skal i pædagogikum. Faktisk føler vi af og til, at vi uddanner pædagogikumkandidater til hele Danmark. Unge nyuddannede danske kandidater kommer herop, så tager de pædagogikum, hvorefter de rejser tilbage til Danmark. Sådan er det. Vi vælger at se det som en styrke for skolens pædagogiske udvikling, at vi til stadighed har mange unge lærere, der tilfører nye impulser til hele skolen.

Den person, vi søger som pædagogisk leder, skal være i stand til at styre dette område og samtidig sikre et transfer af al den energi, nytænkning og virkelyst, der knytter sig til pædagogikumafviklingen, til resten af lærerkollegiet.

Heldigvis har vi også lærere, der har valgt Grønland for en længere periode. Denne gruppe af lærere har klare forcer, og som alle andre skal de have udfordringer for at bevare skarpheden og holde den faglige profil i top.

Selvstyret har en generøs holdning til uddannelsesområdet. Således hedder det i gymnasielovgivningen, at lærere og ledere har ret og pligt til at deltage i forskningsbaseret efteruddannelse. Den pligt er vi meget indstillet på at efterleve. Det giver opgaver med udvikling og implementering af en efteruddannelsesstrategi og uddannelsesinitiativer for såvel de erfarne lærere som hele lærergruppen.

Gymnasieloven har gjort det obligatorisk at undervisningen tilrettelægges tværfagligt i dansk og grønlandsk, ligesom der lægges op til, at endnu flere undervisningsaktiviteter er tværfaglige. Vi har derfor behov for, at uddannelseslederen kan inspirere og støtte tværfaglige initiativer og kan være med til at tilrettelægge systematisk kompetenceløft på dette område.

Endelig er vi jf. gymnasieloven forpligtet til at basere vores undervisning på andetsprogspædagogik. Vi er i gang, men også her forestår et udviklingsarbejde, idet størstedelen af lærerne er danske og elevgruppen generelt ikke er velfunderet i det danske sprog.

Det vil være vigtigt, at du som person er fagligt nysgerrig, opsøgende og samarbejdsorienteret. Endelig skal du være en god formidler, sådan at du til enhver tid er i stand til at lytte til lærernes input og at formidle dine tanker og ideer til lærerkollegiet.

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Gymnasieskolernes Lærerforening fra 2015. Ancienniteten overføres mellem Grønland og Danmark, og pensionsindbetalinger foregår til Magistrenes Pensionskasse.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Interesseret? – så tag kontakt til rektor Otto Simonsen på e-mail os@gux-aasiaat.gl eller telefon +299 56 01 46. (Ring ikke før kl. 12 dansk tid på grund af tidsforskellen på 4 timer!).

Tiltrædelse efter aftale dog senest 1. august 2017.

Ansøgningsfrist er 19 maj 2017.

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
Nordgrønlands Gymnasiale Skole

Postboks 225 · 3950 Aasiaat
Telefon: +299 89 49 00 · Telefax: +299 89 49 19
Mailadresse: gux-aasiaat@gux-aasiaat.gl
Hjemmeside: www.gux-aasiaat.gl

Søg stillingen online