Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Forstander til døgninstitutionen for børn og unge Isikkivik i Sisimiut

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

Døgninstitutionsafdelingen i Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen søger en forstander til døgninstitutionen for børn og unge under 18 år Isikkivik i Sisimiut med ansættelse pr. 1. februar 2017 eller efter aftale.

Om Isikkivik:
Isikkivik er en døgninstitution for anbragte børn og unge under 18 år. Institutionen har 8 pladser fordelt 2 afdelinger med 4 pladser hver. Den ene afdeling er en sikret afdeling, dvs. det er en lukket afdeling for unge, som er tilbageholdt af politi eller domsanbragt. Målgruppen for den anden afdeling er børn og unge fra socialt belastede forhold. Der er tale om en socialpædagogisk døgninstitution, hvor målrettede pædagogiske tiltag og rehabilitering er i fokus, og hvor individuelt tilpasset udvikling vægtes højt. Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret.

Pædagogisk observation, udvikling af de unges kompetencer og ressourcer er centrale elementer i behandlingen, ligesom et gennemgående fokus på og fastholdelse af den unges motivation til egen udvikling og fællesskabets vægtes højt.

Overordnet er målet i behandlingen, at den unge tager medansvar for egen udvikling og i løbet af forløbet oplever større livskvalitet og tro på fremtiden. Det er kendetegnende for de anbragte, at de kommer fra en opvækst præget af omsorgssvigt. Deres udfordringer er derfor mangeartede og stiller derfor store krav til den pædagogiske praksis og indsats.
Der er en række udviklingsinitiativer i gang, der har til formål at højne kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Isikkivik har brug for en forstander der kan fortsætte dette udviklingsarbejde, og som evner og har lyst til at præge den pædagogiske retning.

Vi tilbyder:
-   Mulighed for samarbejde med/ledelse af en mangfoldig og kompetent personalegruppe
-   Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
-   En arbejdsplads, som vægter udvikling og høj faglighed
-   Udfordringer og udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
-   Mulighed for sparring med Departementet - særligt Døgninstitutionsafdelingen
-   Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
-   Deltage i årlige forstanderseminarer og konferencer

Vi ønsker, at du:
-   Er uddannet pædagog, eller har anden relevant socialfaglig uddannelse
-   Har indgående kendskab og erfaring med målgruppen
-   Har kendskab til lovgivning
-   Har indsigt i administration og økonomistyring
-   Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
-   Har ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
-   Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
-   Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Døgninstitutionsafdelingen
-   Har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge

Dertil ser vi gerne, at du mestrer både dansk og grønlandsk, samt har forståelse for grønlandsk kultur og samfund.

Yderligere oplysninger
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Afdelingschef Naja Hjersing Abelsen telefon +(299) 34 66 48 eller på mail; naha@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde relevante uddannelsesdokumenter, straffeattest samt referencer fra tidligere ansættelser med tilladelse til, at Døgninstitutionsafdelingen kan kontakte disse referencer. Der vil ligeledes blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfristen er sat til den 16. januar 2017 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4/snarest herefter.

Søg stillingen online