Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger en administrativ konsulent/specialkonsulent til vores sekretariat

Vores sekretariat i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Nuuk, skal oprustes og arbejdsprocesserne effektiviseres så vi kan nedbringe den overordnede sagsbehandlingstid for de i styrelsen siddende enheder: Forbruger, Konkurrence, Tele&Radio og Ankecentret.

 

Den administrative konsulent/specialkonsulent skal tilvejebringe at styrelsens administrative og økonomiske rutiner gennemføres i overensstemmelse med de gældende regnskabsregulativer under Selvstyret.  Endvidere vil der ligge en del arbejde i at koordinere vores mange møder og noget personaleadministrativt.

 

Det forventes at du:
-   Er kontoruddannet
-   Er dobbeltsproget
-   Har erfaring fra lignende job
-   Kender til kontering og generel økonomisk styring
-   Kan administrere løn, godtgørelser og afregninger

 

Det er en fordel at du:
-   Har taget juridisk sagsbehandleruddannelse, specielt forvaltningsret og juridisk metode
-   Har taget kurser i borgerbetjening og den underliggende psykologi

 

Så tilbyder vi:
-   Et dejligt team af kollegaer
-   Et spændende og vidt bredt arbejdsområde
-   Medindflydelse i processerne for effektivisering af sagsbehandlingen

 

Jobsamtale forventes at blive afholdt i uge 3.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. For den rette kvalificerede ansøger, vil der efter en konkret vurdering, være mulighed for ansættelse på specialkonsulentvilkår.

 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

 

Stillingen ønskes besat 1. februar 2016 eller efter aftale.

 

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Kontakt:
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Styrelseschef Nicolai Odgaard Jensen, noje@nanoq.gl

 

Ansøgninger:
Med oplysninger relevante eksamenspapirer, tidligere beskæftigelse og eventuelle udtalelser.

Ansøgningsfristen er 15. januar 2017.

 

Fremsendes til: aua@nanoq.gl emnefelt ”Administrativ konsulent”

 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Postboks 689
Imaneq 29, 1. sal
3900 Nuuk

 

Søg stillingen online