Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Direktionssekretær

Udenrigsdirektoratet søger en direktionssekretær til ansættelse pr. 1. februar 2017 eller snarest efter nærmere aftale.

Grønlands udenrigspolitiske kompetencer styrkes i disse år. Særligt indsatsen på handels- og investeringsområdet samt en øget prioritering af samarbejdet med Nordamerika, EU og Asiatiske lande vil yderligere øge arbejdsmængden på udenrigsområdet. For fortsat effektivt at kunne håndtere de udfordringer som Grønland står overfor, søges der en direktionssekretær til Udenrigsdirektoratet.

Du vil i det daglige arbejde i et team bestående af dig selv og en kontorfuldmægtig med primært ansvar for regnskab og budgetopfølgning.

Udenrigsdirektoratet arbejder med:
Udenrigsdirektoratet arbejder for Grønlands interesser og værdier i forhold til vores samarbejdsparter og omverdenen på en måde, der fremmer Naalakkersuisuts målsætninger for det udenrigspolitiske virke. Udenrigsdirektoratet ønsker at sikre specielt stabilitet, faglighed og professionalisme i samarbejdet med omverdenen.

Udenrigsdirektoratet varetager koordinering, kontakt og rådgivning indenfor Naalakkersuisuts udenrigsrelationer.

Udenrigsdirektoratet samarbejder ligeledes med den grønlandske repræsentation i København omkring servicering af det diplomatiske korps i København.

Udenrigsdirektoratet har p.t.8 ansatte i Nuuk, 1 ansat i København, 3 i Bruxelles og 2 i Washington D.C. Derudover er der en ansat til at varetage receptioner i Hans Egedes Hus, og en praktikant i Bruxelles.

Arbejdsopgaver:
Du skal støtte i de daglige opgaver og vil varetage servicering af chefgruppen samt bistå i afdelingens medarbejdere, og være et vigtigt led i forskellige arbejdsprocesser.

Opgaverne som direktionssekretær består bl.a. i journalisering af indgående post og e-post, samt arkivering og løbende ajourføring af den elektroniske journalplan. Direktionssekretæren  skal i øvrigt deltage bredt i løsningen af Udenrigsdirektoratets opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:
-   Servicering af Direktøren, afdelingschefen og Selvstyrets protokolchef (chefgruppen)
-   Varetagelse af indgående post og dokumentregistrering samt journalisering
-   Besvarelse af telefonopkald og e-post til Udenrigsdirektoratet
-   KalenderstyringMødeforberedels

e og efterbehandling
-   Indkøb til kontorhold o.a.
-   Korrekturlæsning af breve og oplæg
-   Varetagelse af materialer omkring Inatsisartut-samlinger
-   Servicering af afdelingens øvrige medarbejdere i nødvendigt omfang
-   Bistand med regnskab og budget i samarbejde med den regnskabsansvarlige
-   Diverse ad hoc opgaver
-   Opgaverne vil skulle varetages i koordination med kontorfuldmægtigen med primært ansvar for regnskab og budgetopfølgning. Du vil i nødvendigt omfang skulle koordinere opgaverne imellem jer ved fravær og rejse.

Dine kvalifikationer er:
-   Relevant uddannelse indenfor kontor, handel og service
-   Relevant erfaring fra lignende stilling
-   Dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) og meget gerne gode engelsk kunskaber
-   Lærenem og gode kommunikative evner
-   Gode samarbejdsevner og serviceorienteret
-   Godt overblik og god til at følge opgaver til dørsKendskab til Selvstyrets økonomisystem vil være en fordel
-   Kendskab til journalsystemet F2  vil være en fordel

Det tilbyder vi:
Udenrigsdirektoratet er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi kan tilbyde dygtige og glade kollegaer i et uformelt miljø. Udenrigsdirektoratet er en arbejdsplads, hvor der ind i mellem kan være en del travlhed, og vi arbejder sammen om at få det til at fungere, når det sker.

Løn- og ansættelsesvilkår
Afhængig af ansøgeren, uddannelse og erfaring vil aflønning ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke bolig til denne stilling.   

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Udenrigsdirektør Kai H. Andersen, på tlf.+299 34 51 51 eller på e-mail kaoa@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være direktoratet i hænde senest fredag den 27. januar 2017.


Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til:

NAP@nanoq.gl

Udenrigsdirektoratet
P. O Box. 1340
3900 Nuuk

  Søg stillingen online