Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Råstoffer søger en jurist/juridisk specialkonsulent

Om Departementet for Råstoffer:

Departementet for Råstoffer varetager de departementale opgaver ved råstofområdet for Grønlands Selvstyre, herunder lovgivning, forhandling af tilladelser, koordinering af områdets opgaver internt og i relation til andre myndigheder, herunder specielt Råstofstyrelsen.

Departementet søger en jurist til at hjælpe med at varetage disse opgaver.

 

Om stillingen:

Organisatorisk er stillingen placeret som en stabsfunktion under departementschefen. Dine opgaver vil blandt andet bestå i at være sparringspartner for de øvrige ansatte i departementet og underliggende institutioner samt understøtte deres arbejdet med administration af kulbrinte- og mineraltilladelser. Der vil derudover være mulighed for at deltage i forhandlingerne med selskaber, der søger tilladelser, men også at få en stor indsigt i samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut (regeringen og parlamentet), når de to årlige samlinger foregår.

Tingene kan gå hurtigt i vores departement, og du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der til tider skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne.

Som en introduktion til jobbet vil der blive afsat ressourcer til en specifik oplæring i regulering på råstofområdet.

Der er en uformel tone og stemning i departementet og initiativer bliver værdsat og understøttet.

 

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a:

-   Udarbejdelse, udvikling og vedligeholdelse af lovforslag, bekendtgørelser og tilladelsesvilkår indenfor råstofområdet

-   Projektansvar og – styring ved udarbejdelse eller revision af lovgivning

-   Rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet samt intern juridisk support til de faglige afdelinger.

-   Sparring ved indgåelse af kontrakter og samarbejdsaftaler på råstofområdet

-   Forhandlinger af aftaler og tilladelser i forbindelse med råstofprojekter

-   Konkret juridisk sagsbehandling inden for råstofområdet

 

Vi lægger vægt på, at du:

-   Er uddannet jurist og har solide faglige evner. Du er helst cand.jur., men en merc.jur. med gode evner indenfor forvaltningsretten kan også tages i betragtning.

-   Har erfaring fra og/eller flair og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation.

-   Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.

-   Er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk – også med personer med ikke-juridisk baggrund.

-   Er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt, herunder at kunne arbejde med flere projekter sideløbende og ofte med mange aktører involveret.

-   Udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne i stabsfunktionen.

-   Har kendskab til grønlandske forhold, eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse.

-   Dobbeltsprogethed (grønlandsk-dansk) er en fordel, men ikke et krav.  

 

Du skal være indstillet på en vis rejseaktivitet, som i vidt omfang vil komme til at afhænge af hvilke områder i departementet, du udviser særlig flair for og kommer til at arbejde med. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Efter konkret vurdering og specielt ud fra ansøgers erfaring med udarbejdelse og revision af relateret lovgivning vil der for den rette kvalificerede kandidat kunne ske ansættelse på specialkonsulentvilkår.

 

Bolig:

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:

Hvis du har brug for yderligere oplysninger kan du kontakte departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, telefon +299 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl

 

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er 1. februar 2017. Vi forventer at afholde samtaler straks efter udløb af ansøgningsfrist, og at stillingen kan tiltrædes så hurtigt som muligt derefter.

Søg stillingen online