Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger en direktionssekretær til Ledelsessekretariatet

Om stillingen
Ledelsessekretariatet er én ud af fem afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg, infrastruktur og indenrigsforhold. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet. Ledelsessekretariatet består af otte medarbejdere og er en stabsfunktion for departementets politiske- og administrative topledelse.

Som direktionssekretær vil du have et nært samarbejde med Ledelsessekretariatets øvrige medarbejdere, og du vil varetage en central funktion i koordineringen af departementets sager.

Direktionssekretærens opgaver omfatter blandt andet følgende:
-   Koordinering af de opgaver, henvendelser og besvarelser, der kræver sagsbehandling i fagafdelingerne.
-   Posthåndtering og besvarelse af henvendelser.
-   Forberedelse af materialer til Inatsisartutsamlinger.
-   Sekretariatsopgaver for departementschefen.
-   Bistand ved planlægning og forberedelse af møder og tjenesterejser.
-   Klargøring af mødematerialer og udarbejdelse af referater.
-   Kvalitetssikring og korrektur på udgående dokumenter samt mødemateriale til Naalakkersuisut og Inatsisartut.

Vi forventer:
-   At du har en relevant videregående uddannelse
-   At du er god til at koordinere og samarbejde og udviser fleksibilitet selv i pressede situationer.
-   At du er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt.
-   At du er forudseende og på forkant med opgaverne
-   At du behersker grønlandsk og dansk på et højt niveau i såvel skrift som tale.
-   At du behersker engelsk som minimum på samtaleniveau.
-   At du har erfaring med politisk eller andet organisatorisk arbejde.
-   At du har ordenssans.

Der er tale om en stilling med mange forskelligartede opgaver og et bredt ansvarsområde. Der vil til tider forekomme aften- og weekendarbejde samt arbejde under tidspres. Dette særligt under Inatsisartutsamlingerne.

Vi tilbyder:
-   Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
-   Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje.
-   Et hold af engagerede kolleger, hvor vi løfter i flok og får tingene til at lykkes.
-   Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Anders Fonnesbech-Wulff på telefon nr. +299 53 62 22 eller via e-mail ANFO@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 23. januar 2017.


Ansøgningen vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold og eksamenspapirer.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Søg stillingen online