Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Bygnings-, ejendomsassistent eller pedel til Bygningsfunktionen i Selvstyret

Har du hænderne og hovedet skruet godt på og sætter du service højt – så er du den nye kollega vi søger til Bygningsfunktionen i Kontoret for Bygning og Service.

Bygningsfunktionen varetager driften og vedligeholdelsen af de 23 administrationsbygninger i Nuuk, der benyttes af Selvstyrets centraladministration. Bygningsmassen består af ca. 24.800 kvadratmeter, og er blandet lejemål og bygninger ejet af Selvstyret.

Dine arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne er mangfoldige, men vil hovedsageligt være vedligeholdelse af bygningsmassen og håndtering af diverse bygningsmæssige driftsopgaver.  Dine primære opgaver vil være:

  • Planlægning, igangsættelse og tilsyn af diverse daglig driftsrelaterede opgaver.
  • Små håndværkeropgaver som ophæng af billeder m.v.
  • Indhente underhåndsbud ved mindre ombygnings- og vedligeholdelsesopgaver.
  • Indgå i arbejds- og projektgrupper, angående bygningsrelaterede emner.
  • Bidrage med rådgivning og forslag.
  • Forestå kontakten og dialogen til Selvstyrets øvrige enheder.
  • Koordinerer flytteopgaver.

 Om dig
Du har en bygningsteknisk baggrund, eller erfaring med håndværksmæssig pedelfunktion. Grundlæggende kendskab om bygningsskader herunder skimmel, indeklima og lignende er en fordel. Du kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og serviceorienteret. Har gode samarbejdsevner og trives i en til tider travl dagligdag, hvor du kan bevare overblikket og sætter handling bag idéerne. Dobbelt sprogede vil være en fordel, men ikke et krav. Du skal besidde et gyldigt personkørekort. Kendskab og interesse for IT systemer er en fordel, da vi bruger forskellige programmer til opgavestyring og kommunikation med enhederne.

Vi tilbyder
Arbejdet i Bygningsfunktionen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig videreudvikling og mulighed for at præge ens egen arbejdsdag.

Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.
 
Bygningsfunktionen
Bygningsfunktionen er en af servicefunktion. Servicefunktion henhører under en Serviceafdelingen i Økonomi og Personalestyrelsen, der er en styrelse under Departementet for Finanser og Skat.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer pr. uge

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig i Nuuk gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes den anviste personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Ella Lynge, telefon 346665, ely@nanoq.gl. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelsen forventes at være i 1. juli 2017, eller efter nærmere aftale.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgningsfristen er den 22. juni 2017.

Om Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

  • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
  • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
  • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online