Gå til hovedindhold
140

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef søges til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke søger en Afdelingschef med overblik og politisk indsigt til Afdelingen for Økonomi og Studieservice.

Som afdelingschef for økonomi og studieservice bliver du ansvarlig for tre funktioner, der hver har deres egen faglige leder. 

Dette er:

 • Økonomisk funktion
 • Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF)
 • Kollegieadministrationsforvaltningen i Nuuk (KAF)

Økonomifunktionen består af 6 medarbejdere, heraf en faglig leder. Økonomifunktionen har ansvaret for sektorovervågning af ressortområdets bevilling, finanslovsudarbejdelse inden for ressortområdet, vejledning af ressortområdets institutioner inden for det økonomiske område samt medvirke til økonomiske analyser. Derudover håndterer funktionen departementets personalesager.

USF består af 5 ansatte, heraf en faglig leder. USF er overordnet ansvarlig for udbetalingen af uddannelsesstøtte til cirka 4.000 studerende samt vejledning til uddannelsesstøttesagsbehandlere på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

KAF består af cirka 17 ansatte, heraf en ledende kollegieinspektør. KAF er ansvarlig for indkvartering af udefrakommende studerende i Nuuk. KAF er fysisk adskilt fra resten af Departementet.

Som afdelingschef skal du kunne bidrage til at sikre såvel optimering af driftsopgaverne som at udvikle og implementere forbedringer. Du indgår i Departementets ledergruppe og skal bidrage til den politiske servicering af Naalakkersuisoq og være med til at kvalitetssikre politiske initiativer i forhold til drifts- og samfundsøkonomiske konsekvenser.

Vi forventer, at du har:

 • Relevant videregående uddannelse inden for samfundsforhold og/eller økonomi
 • Ledelseserfaring eller øvrige forhold i din hidtidige karriere, der har kvalificeret dig til personaleledelse
 • Kendskab til Selvstyrets centraladministration som arbejdsplads og Selvstyrets arbejdsprocesser
 • Kendskab til Departementets ressortområder, især på uddannelses- og kulturområdet, herunder især kollegie- og uddannelsesstøtteområdet
 • Et godt kendskab til grønlandske politiske forhold
 • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel

Og at du har personlige kvalifikationer:

 • Evnen til at overskue mange processer på en gang og holde hovedet koldt i pressede situationer
 • Er selvstændig og er igangsætter
 • Har god situationsfornemmelse

  Departementet består af cirka 50 ansatte. Ledergruppen består ud over nærværende stilling af Departementschef, Afdelingschef for Uddannelse og Forskning, Afdelingschef for Kultur og Kirke og Afdelingschef for juridisk funktion. Det er vigtigt i stillingen, at du bidrager til ledelsesteamet, og kan samarbejde fortroligt og tillidsfuldt med dine ledelseskollegaer.

Ud over Departementet skal du på det økonomiske område tilsikre et godt samarbejde med departementets to underliggende styrelser; Uddannelsesstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Stillingen søges besat 1. juli eller efter aftale. Stillingen vil blive indplaceret og aflønnet som Afdelingschef efter relevant overenskomst.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt du allerede har ret til personalebolig gennem ansættelses i Selvstyret bibeholdes denne ret.

Ansøgningsfristen til stillingen er 1. juni 2017.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Lone Nukaaraq Møller, LNM@nanoq.gl eller +299 345000.

Søg stillingen online