Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Ado Lyngep Atuarfia Søger lærer

Namminersorlutik Oqartussat skole for psykisk udviklingshæmmede, Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat, har en stilling som skolelærer ledig til besætter pr. 1.august eller særlig aftale.

Kostskolen modtager 16 psykisk udviklingshæmmede elever i alderen 14-20 år som kommer fra hele kysten. Under opholdet på skolen tilrettelægges en optræning i såvel faglige, praktiske og sociale færdigheder. Målet med denne optræning er at give eleverne det bedst mulige grundlag for en selvstændig tilværelse i det grønlandske samfund. Dette mål søges nået via et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogiske personale, hvorfor der lægges stor vægt på ansøgerens vilje og evne til samarbejde med andre personalegrupper.

Skolen er normeret med 1. Skoleinspektør, 1. Viceskoleinspektør, 4 lærere, 3. Socialpædagoger, flere pædagogermedhjælpere, rengøringsdame og en pedel.

Ansættelsen som lærer sker som overenskomstansættelse efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Hjemmestyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK).
Lærere, der umiddelbart før ansættelsen er ansat som tjenestemænd, har mulighed for ansættelse som tjenestemand i henhold til Landstingslov nr. 21, af 18. December 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland og i overensstemmelse med de gældende aftaler indgået mellem Grønlands Hjemmestyre og IMAK.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af eksamensbeviser, familieoplysninger m.v fremsendes senest den 7.juli 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skoleinspektør Frantz Lundblad Tlf. 89 48 70 mobil. 53 94 74 Email: adolynge@adolynge.gl.

Ado Lyngep Atuarfia
Ikerasannguup Qaava 2-4
Box 320
3950 Aasiaat

Søg stillingen online