Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til ILLERNIT - Qeqertarsuaq

Kan du lide at formidle evidensbaseret viden, brænder for at analyser og tilrettelægge spørgeskemaundersøgelser? Kan du udvikle hjemmesider, har du erfaring med ledelse og administrativt arbejde og kan fungere som konstitueret forstander under forstanderens fravær? Så er ILLERNIT krise- og behandlingscenter for voldsudsatte kvinder med børn, måske noget for dig.

Om os
ILLERNIT er et landsdækkende krise- og behandlingscenter, der er målrettet kvinder med børn, som har været udsat for psykisk/fysisk vold og har behov for at komme væk fra lokalsamfundet og dermed ikke kan profitere af et eventuelt lokalt krisecenter.  

ILLERNIT består af 5 rækkehuse med plads til 4 familier og et administrations- og behandlingshus. Under opholdet tilbydes der behandling samt råd og vejledning på centret, baseret på systemisk familieterapeutisk behandling.

ILLERNIT blev etableret i 2014 og er organisatorisk placeret under og finansieret af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen. 

ILLERNIT er placeret i Qeqertarsuaq i Nordgrønland. Byen har ca. 850 indbyggere og har et stort supermarked med bageri og hæveautomat, postkontor samt el- og auto-servicestationer. Endvidere har byen, en skole med uddannede lærere, en børnehave med vuggestue, samt en kunstgræs fodboldbane og en skilift under etablering. 

Om stillingen
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Udarbejdelse af projektansøgninger og budgetter
 • Udvikle og styrke vores videnindsamling og formidlingsindsats
 • Varetage ledelsen under forstanderens fravær
 • Varetage statistik og udvikle monitorering af evidensbaserede viden
 • Udvikle hjemmesider for at formidle viden om vold i nære relationer
 • Systematisk indsamling af relevant erfaring og dokumenteret viden fra praksis og udarbejdelse af intern statistik samt metodeudvikling
 • Udarbejdelse af årsrapport

Vi stiller krav til, at du kan være fleksibel og formår at omstille dig i forhold til de forskelligartede arbejdsopgaver der er nødvendige for, at arbejdspladsen kan fungere optimalt. Dette gælder både rent praktisk i huset, samt i terapeutisk og i administrationsøjemed. 

Vi forventer at du:

 • Har en relevant akademisk baggrund, gerne samfundsfaglig eller økonomisk
 • Har erfaring med udarbejdelse af projektansøgninger
 • Har erfaring med ledelse og-administration fra tidligere stillinger
 • Er grønlandsksproget
 • Kan yde hjælp til familier i træning ud fra en målsætning
 • Kan være ansvarlig for implementeringen af gældende regler indenfor døgninstitutionsområde
 • Kan arbejde med fundraising


Herudover er det vigtigt, at du tager del i husets praktiske opgaver.

Husets opgaver omfatter bl.a. følgende:

 • Modtagelse af familier
 • Deltagelse i aktiviteter med familier
 • Materialeudvikling af instrukser til huset
 • Forfaldent administrativt og praktisk arbejde i huset

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for at få  indflydelse på skabelsen af et landsdækkende krise- og behandlingscenter
 • Mulighed for at være med til at arbejde for at skabe et terapeutisk rum, til gunst for familiens positive udvikling
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling gennem sparring fra Selvstyrets personale, herunder bl.a. AC-fuldmægtige

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelsesdato er d. 1. august 2017 eller efter nærmere aftale. 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Forstander Stina Mølgaard +299 92 19 19 eller via e-mail stim@nanoq.gl eller illernit@nanoq.gl 
Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.nanoq.gl under rekruttering.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er 15/07-2017
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 30.
Stillingen søges via www.nanoq.gl.

Søg stillingen online