Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

2 afdelingsledere søges til Børnehjemmet Sarliaq

Har du evner og lyst til at være en del af et ledelsesteam og varetage den daglige ledelse i en afdeling. Så er det måske dig vi søger.

Brænder du for at arbejde med anbragte børn og vil du være med til at gøre en forskel?

2 afdelingsledere søges til Børnehjemmet Sarliaq

Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution med plads til 20 børn i alderen 1-18 år. Målgruppen er omsorgssvigtede og/ eller traumatiserede børn fra hele Grønland.

På Sarliaq arbejder vi med relations- og aftale pædagogik i et meget struktureret miljø, med en anerkendende tilgang til børnene. Vi lægger vægt på at børnene får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekend og ferier satser vi på at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, hundeslædekørsel, skiture, samt at deltage i arrangementer i byen.

Tiltrædelsesdato 15.06.2017

Om stillingen:

Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:

 • Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Udarbejde vagtplaner
 • Sikre at afdelingens økonomiske rammer overholdes.
 • Planlægge og forestå afdelingens personalemøder, samt følge op på beslutninger.
 • Planlægge og forestå børnemøder i afdelingen
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og ramme
 • Yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Forestå det primære samarbejde med forældre.
 • Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog og gerne med efteruddannelse i ledelse
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn
 • At du har talent for ledelse og er synlig som fagperson
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du er tosproget

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job hvor du får fagligt højt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Pragtfulde naturomgivelser i Diskobugtens hovedstad

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig fortrinsvis i dagvagt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte Forstander Dina Egede Broberg +299943361 e-mail: deb@sarliaq.gl.

Ansøgning
Stillingerne søges via www.nanoq.gl.

Ansøgningsfrist:  31.05.2017

Søg stillingen online