Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistent søges til Nanortalik

Sundhedsassistent søges til en fast stilling til sundhedscenteret i Nanortalik til pr. 1. februar 2017

Har du lyst til at prøve med et 6 måneders vikariat i første omgang, er det også en mulighed.

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere.

Sundhedsassistenterne har selvstændige vagter med mulighed for tilkald af sygeplejerske / læge.

Opgaverne omfatter pleje af patienterne med kirurgiske, medicinske eller psykiatriske sygdomme i alle aldre. Sundhedscenteret modtager alle former for patientkategorier og har plads til 13 patienter, dog viderevisiteres patienter af intensiv karakter.

Du vil, som sundhedsassistent, skulle arbejde meget alsidigt med både ambulante henvendelser samt med de indlagte patienter.

På Sundhedscenteret er der udover 1 læge, afdelingssygeplejersken, 2 sygeplejersker, 1 sundhedsplejerske, 6 sundhedsassistenter samt 4 ufaglærte samt 2 portører.

 

Ønskede kvalifikationer:

  • Har erfaring fra skadestuearbejde
  • Kan lide at arbejde alsidigt
  • Mindst et par års erfaring
  • At du er bevidst om dit kompetenceområde

 

Vi kan tilbyde:

  • Et tæt samarbejde med resten af personalet på et lille dejligt sygehus
  • Mulighed for at arbejde med hele patienten
  • Mulighed for at medindflydelse i din hverdag

 

Nanortalik er den sydligste by i Grønland med 3 tilhørende bygder. Indbyggerantallet er på ca. 1500, inkl. de 3 omkring liggende bygder.

Byen ligger i et skønt område, to timers sejlads fra regionsbyen Qaqortoq, med helikopter tager det ca. 30 minutter.

Se mere på kommunens hjemmeside www.kujalleq

 

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundhedsassistenter på Grønland.

 

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg, hvis størrelse afhænger af anciennitet.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år, mængden af arbejdsgiverbetalt flytning afhænger af familiestørrelsen. Fra bopælen til Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

 

KONTAKT

Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på telefon: +299 64 76 31 efter kl. 13 dansk tid eller e-mail ikc@peqqik.gl 

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: aqqj@peqqik.gl

 

 

Ansøgning mærket: jobtitel og arbejdssted, bedes vedlagt:

Bolig- reference og oplysningsskema samt MRSA erklæring. Skemaerne kan hentes direkte fra http://peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?sc_lang=da-DK 

 

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og relevante bilag sendes til personale@peqqik.gl

Sidste ansøgningsfrist: 12. januar 2017