Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Regionssygehuset i Qaqortoq søger sundhedsassistent

Sundhedsassistent søges til sengeafdelingen på regionssygehuset i Qaqortoq pr 1. juni 2017

Kan du kun komme i et 3 måneders vikariat, hører vi gerne fra dig alligevel.

Regionssygehuset har plads til 18 patienter og er byens eneste sygehus, hvilket betyder det, at patientklientellet er meget blandet. Vi har eks. nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter. Derud over findes der den ambulante virksomhed, som også foregår fra sygehuset.

I samarbejde med det øvrige plejepersonale vil du være medansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen, samt den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen. Du vil skulle deltage i det normale vagtberedskab på sygehuset samt varetage selvstændige vagter.

Du vil skulle deltage i visitering ved akutte henvendelser i dine vagter, og derfor er det nødvendigt med et par års erfaring.

Vores forventninger til dig:

  • Mindst et par års erfaring og have arbejdet i Grønland før
  • At du kan arbejde selvstændig og bevidst om eget ansvarsområde
  • At du har lyst til løbende faglig udvikling

Vi vil tilbyde dig:

  • En god introduktion
  • Fagligt udfordrende arbejde
  • Gode kollegaer

I regionen, som består af Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik by og diverse bygder er der samlet ca. 7400 indbyggere.  Til regionssygehuset, er der tilknyttet 6 bygder, hvorfra regionssygehuset også modtager patienter.

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundhedsassistenter på Grønland. Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg, hvis størrelse afhænger af anciennitet.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst. Ved vikariater ydes den ansatte til- og fratrædelsesrejse. Man er ved vikariater omfattet PPK’s vikaraftale.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Spørgsmål omkring boligforhold bedes stilet til regionsdriftsleder Søren Svenningsen på mail: sosv@peqqik.gl

Ansøgning bilagt kopi af dansk autorisation og relevante bilag sendes til PERSONALE@PEQQIK.GL    

Bolig- reference og oplysningsskema samt MRSA erklæring. Skemaerne kan hentes direkte fra http://peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?sc_lang=da-DK

Ansøgningsfrist 27. marts 2017

KONTAKT
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse ved afdelingssygeplejerske Ann Nathansen på mail adresse ann@peqqik.gl eller telefon 00299 64 22 11

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personaleadministrationen Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller e-mail aqqj@peqqik.gl