Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Qaanaaq SUNDHEDSCENTER søger en fast Sundhedsassistent fra 1. august 2017

En sundhedsassistent stilling på Qaanaaq Sundhedscenter er ledig til besættelse 1.august 2017 el. efter aftale.

Sundhedscentrets primære opgave er konsultation for byens borgere, vaccination af børn, årligt tilsyn af skoleklasserne samt kontrol af gravide og kronisk syge. Vi varetager endvidere opgaver i forbindelse med normale graviditeter, hvor fødslerne foregår udenfor Qaanaaq. Der er ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb i lokal bedøvelse foretages. Forebyggende tiltag kører på baggrund af de ressourcer der findes på sundhedscentret.

Det vil være en fordel, at du kan have erfaring indenfor forebyggende arbejde og gerne livsstils funktionen, og akut blodprøve funktioner, du kan høre mere om disse til nedennævnte skrevne ledere.

Fra 25. september 2013 ændrede Sundhedscentret bemanding, således at der fra kl. 16 ingen bemanding er på Sundhedscenteret. Borgerne ringer til Ilulissat sygehus og bliver visiteret/vurderet, vi har vagtdækning alle dage/året rundt, fra de fagansatte, som deler vagterne.

På Sundhedscenteret er der plads til 5 indlagte patienter, og i alt 9 ansatte med forskellige faglige baggrunde.

Vi tilbyder:

  • en stilling med mangeartede opgaver og udfordringer
  • god introduktion til et bredt fagligt spektrum
  • et velfungerende lille sundhedscenter, med en vidunderlig udsigt
  • en flok gode kolleger, og en spændende kultur       

 

Vi søger en sundhedsassistent, som:

  • er fleksibel og som har gode samarbejdsevner
  • som har 2 års sygehus erfaring
  • er selvstændig i sit fag og gerne fagligt erfaren
  • er motiveret og er engageret, åben og tillidsvækkende
  • er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk

 

Vi søger primært en sundhedsassistent, som har erfaring fra akut området, modtagelse, skadestue eller lignende, da man skal deltage i sygehusets vagtordning.

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for Sundhedsassistenter. Find din overenskomst her.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig, som betales efter gældende regler. Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til ansættelsesstedet.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

Ansøgningsfrist 29. maj 2017

KONTAKT
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende Regionssygeplejerske, Arnanguak Blytmann på tlf. +299 94 32 11 eller e-mail: ARBL@PEQQIK.GL og el. afd.spl. Qaanaaq, Mariano Vasquez MAVA@PEQQIK.GL TLF: +299 97 10 11

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL