Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Chefsygeplejerske søges til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Har du det faglige og ledelsesmæssige engagement til at stå i spidsen for udviklingen af Det grønlandske Sundhedsvæsen? Så har vi en stilling som chefsygeplejerske ledig pr. 1. april 2018 eller efter aftale.  

 

Sundhedsvæsnet står overfor en dynamisk og spændende fremtid, hvor politiske, geografiske, økonomiske og kliniske interesser konstant udfordrer os i vores hverdag. Vi søger derfor en aktiv og ambitiøs chefsygeplejerske, som vil blive del af en organisation, hvor der ved tværfagligt samarbejde og politisk deltagelse arbejdes på at sikre  optimale løsninger for såvel medarbejdere som patienter.  

 

Vi tilbyder

 

Chefsygeplejersken er medlem af Sundhedsledelsen, som består af styrelseschefen, cheflægen og chefsygeplejersken.  

 

Som chefsygeplejerske arbejder du på flere niveauer i organisationen vekslende  fra det politisk-strategiske til det operative. Du har det overordnede faglige og ledelsesmæssige ansvar for driften, udviklingen og koordineringen af, de sygeplejefaglige områder i organisationen, herunder indsatsen med forebyggelse og for sundhedsfremme, hvilket sker  i tæt samarbejde med resten af Sundhedsledelsen.  

 

Som chefsygeplejerske vil du få mulighed for at udfordre din faglighed og dine lederkompetencer. Chefsygeplejersken er en central spiller i de igangværende reformer og har stor indflydelse på fremtidssikringen af sundhedsvæsnet i Grønland. Chefsygeplejersken er som ansat i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse dybt involveret i det politisk-strategiske arbejde. For den rette kandidat tilbyder vi en unik mulighed for faglige og personlige udfordringer samt udvikling i et spændende multikulturelt sundhedsvæsen i fremdrift.  

 

Hvem er du?

 

Du har en sygeplejefaglig uddannelse og relevant videreuddannelse inden for ledelse, organisation, strategi eller lignende og har stor akademisk, ledelsesmæssig og praktisk sundhedsfaglig erfaring inden for såvel den primære som den sekundære sundhedssektor. Du er som person struktureret og i stand til at koordinere, samle op og formidle på tværs af både geografiske, faglige og politiske grænser. Du har en høj personlig integritet samt stærke kommunikative og analytiske evner. Dette stiller krav til, at du som person både kan arbejde selvstændigt og teamorienteret.  

 

Du skal sammen med Sundhedsledelsen udgøre en visionær og handlekraftig ledelse. Du skal have et positivt og realistisk perspektiv på sundhedsvæsnets udvikling og du ser reformer som en mulighed for at skabe mere effektivitet og kvalitet til gavn for den grønlandske befolkning.  

 

Sidst men ikke mindst skal have lyst til lede og have en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil.

 

  Vilkår 

 

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til skalatrin 52.

 

  Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.  

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

  Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der er mulighed for åremålsansættelse. 

 

  Bolig

 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.  

 

Vil du vide mere

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Malene M. Nielsen på telefon +299 48 35 01 eller pr. mail mamn@peqqik.gl.  

 

  Ansøgningsfrist 2. januar 2018  

Søg stillingen online